Καταδυτικές Εργασίες

Διαθέτουμε άδεια καταδυτικού συνεργείου και αναλαμβάνουμε, συντήρηση υχθιοκλωβών σε ιχθυοτροφεία,  ρεμέτζα, καθαρισμούς

σκαφών, ανελκύσεις, υποβρύχια βιντεοσκόπηση και μια πληθώρα άλλων καταδυτικών εργασιών.